Pre svake aplikacije hijaluronskih filera neophodno je da se pažljivo saslušaju želje pacijenta, odnosno šta je to što mu smeta i šta je to što bi želeo da popravi. Nakon toga lekar obavlja detaljan pregled i pravi plan tretmana. Tretman se nekad podeli u više seansi ako to odgovarajući problem zahteva.