Pre korekcije jagodica tokom 7 dana treba izbegavati preparate acetilsalicilne kiseline (Aspirin, Cardiopirin i slični) jer su tada modrice značajno češće. Preprate ribljeg ulja, odnosno omega 3 masnih kiselina, ulje žutog noćurka, velike doze vitamina E i preparate ginkga ne bi trebalo uzimati 3-5 dana pre intervencije. Pacijenti koji uzimaju oralnu antikoagulantni terapiju-odnosno sredstva za razređivanje krvi (Farin, Sinkum, Xarelto, Pradaxa) zahtevaju posebnu pripremu koja je individualna za svakog pacijenta.