Usne se koriguju i kod muškaraca, ali se pritom mora voditi računa o jasnoj razlici između muških i ženskih usana. Kod mušakaraca se uvek koristi manji volumen i razlikuju se tehnike aplikacije. Konturisanje usana ne smanjuje muževnost kod muškaraca, već povećava doživljaj mladosti i snage. Slično, kao i kod žena, muškarce sa punijm usnama doživljavamo više prijateljski nastrojene i seksualno privlačnije.