Za popunjavanje jagodica koriste se uglavnom nešto gušći hijaluronski fileri. Ovakve filere je moguće napipati nekoliko dana nakon aplikacije hijalurona. Nakon 2 nedelje filer se integriše u tkivo i ne može se više opipati pod prstima, a jagodice zadržavaju osvežen izgled.