Hijaluron se može otopiti uz pomoć enzima hijaluronidaze. Ova procedura se radi u slučajevima kada hijaluron nije adekvatno aplikovan pa se javila određena komplikacija ili pacijenti jednostavno nisu zadovoljni primenjenim hijaluronom. Kod nas u ordinaciju najčešće dolaze pacijenti kod kojih je neadekvatno aplikovan hijaluron u usne. Nakon primene hijaluronidaze, mora da se sačeka nekoliko dana i onda se mogu ponovo adekvatno aplikovati hijaluronski fileri.