Hijaluron se može otopiti enzimom hijaluronidazom. Kod loše aplikacije filera, skoro prvo uvek moramo da otopimo stari hijaluron, pre nego što aplikujemo novi.