Hijaluron je materijal koji može da se razgradi. Nama se najčešće javljaju pacijenti kod kojih nisu poštovane anatomske strukture prilikom injektovanja ili je primenjena velika količina filera. Hijaluronidaza se ubrizgava u usne slično kao hijaluron. Obično je dovoljno uraditi jedan tretman, ali se nekada mora ponoviti posle 7 dana. Ponovno ubrizgavanje hijalurona može da se uradi nakon 7-10 dana. Kada nepravilnosti nisu velike, nekada se malom količinom hijalurona može popraviti oblik usana i postići zadovoljavajući estetski rezultat.