Primenom enzima hijaluronidaze može da se otopi hijaluron kojim su konturisane jagodice. Ipak, to je vrlo retko potrebno. Kod većine pacijenata u stanju smo da korigujemo jagodice dodavanjem manje količine filera u kritične zone.