Tehnički možemo. Kod skoro svih žena, naglašavanje jagodica ima vrlo pozitivne efekte na kompletan izgled. Kod mušakaraca smo oprezniji, jer jagodice samo kod nekih ne narušavaju prirodnu harmoniju lica.