Biopolimer i akvafiler su trajni materijali čije je ponašanje u tkivu nepredvidivo. Često nakon aplikacije trajnih materijala dolazi do stvaranja granuloma i otoka, što rezultira lošim estetskim rezultatom. Ne preporučujemo korigovanje hijaluronom jagodica u koje je već aplikovan veštački materijal jer to može da podstakne razvoj komplikacija.